Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

0

MZ SR zverejňuje prijímateľa NFP v rámci priameho zadania OPZ 2008/2.2/01 na národný projekt „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“. Zmluva podpísaná 24.8.2009

Šesť štatutárov zdravotníckych zariadení podpísali zmluvy, atak sa oficiálne stali prijímateľmi nenávratného finančného príspevku …

Štyria štatutári zdravotníckych zariadení podpísali zmluvy, a stali sa tak oficiálne prijímateľmi nenávratného finančného …

Päť štatutárov špecializovaných zdravotníckych zariadení podpísalo v priebehu februára zmluvy, a stali sa tak oficiálne prijímateľmi …

6 – 9 z 9 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-8738850 lim_nr_p-2703415 lim_rr_p-8612318