Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

0

Rezort zdravotníctva zverejňuje prijímateľa NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.2/01 na národný projekt „Nákup mobilných mamografických jednotiek” Cieľom výzvy bolo  podporiť nákup mobilných mamografických jednotiek pre zabezpečenie vyššej kvality vyšetrení pri nižšej radiačnej dávke, skrátenie doby vyšetrenia a zníženie úmrtnosti žien na rakovinu prsníka ako aj úsporu nákladov na liečbu včasnou diagnostikou.

V&yyacute;zva bola zverejnená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.2  Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky.

Vyhlásená bola 29. mája  2009 a oslovený subjekt Východoslovenský onkologický ústav, a.s. mal povinnosť predložiť žiadosť o NFP do 16. septembra 2009.