Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje zoznam prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPZ 2009/1.1/01.

Z 11 doručených a zaregistrovaných žiadostí výberová komisia schválila 6. Sú to:

Národný ústav reumatických chorôb, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., ORL HUMENNÉ, s. r. o., Národné rehabilitačné centrum, OFTAL s. r. o., Sanatórium Dr. Guhra, n. o..

Viac informácií v prílohe.