Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

0

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zoznam prijímateľov NFP v rámci výzvy OPZ 2009/1.2/01 pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5″.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Podrobnejšie informácie v prílohe.