Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

0

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnil zoznam prijímateľov NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01. Výzva sa týkala polikliník a zdravotných stredísk. Rezort zdravotníctva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Podrobnejšie informácie v prílohe.