Archív zoznamov prijímateľov 2010, 2011

0

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy OPZ 2011/2.1/02  pod názvom Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.  Sú to o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Podrobné informácie v prílohe.

2012-04-13  10:35:44