Archív zoznamov schválených žiadostí 2010, 2011

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Z 25 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj”žiadosť”) bolo schválených 5 žiadostí. Stručný opis projektov …

Z 34 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo schválených 5 žiadostí.Bližš ie informácie o schválených …