Hodnotiaci a výberový proces

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Dňa 11. apríla 2011 boli schválené členmi MV pre OPZ.

Hodnotiace a výberové kritériá …

17.2.2009 Štatút upravuje zriadenie, podmienky členstva, zloženie a pôsobnosť Výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie žiadostí o NFP.

Štatút výberovej komisie …

1 – 5 z 7 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-1129349 lim_nl_p-8284426 lim_nr_a-8267852 lim_rr_a-8946597