Hodnotiaci a výberový proces

0

Aktualizované Hodnotiace a výberové kritériá Operačného programu Zdravotníctvo boli schválené uznesením č.17 z písomného postupu prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo zo dňa 15.1.2013.

2013-01-25  09:56:18