Odvolacia komisia MZ SR

0

Rokovací poriadok upravuje prípravu, obsah a priebeh zasadnutia, ako aj spôsob prijímania rozhodnutí Komisie na posúdenie žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o  nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev Operačnéeacute;ho programu  Zdravotníctvo.

MZ SR aktualizovalo tento štatú v júni 2009.