Dopytovo orientované projekty

0

Implementácia Operačného programu Zdravotníctvo bude zabezpečená prostredníctvom dvoch typov projektov:

– dopytovo-orientované projekty – národné projekty.

Dopytovo-orientované projekty sú projekty, ktoré sú pripravované priamo v regiónoch, pričom odrážajú potreby regiónu. Projekty predkladajú subjekty v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (priebežnej alebo časovo ohraničenej) .

Tieto projekty sa týkajú prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2.

V prioritnej osi 1 ide o likvidáciu starých kapacít a rekonštrukciu a modernizáciu, v&yyacute;stavbu nových kapacít (ako dostavba/prístavba existujúcich zdravotníckych zariadení), dodávku  zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky a budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.

V prípade prioritnej osi 2 bude možné využiť finančné prostriedky z OPZ na modernizáciu a rekonštrukciu polikliník a zdravotníckych stredísk, dodávku zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky a zabezpečenie IKT, výmena morálne zastaraného IT a iného prístrojového vybavenia.