Archív často kladených otázok 2008

0

Odpovede na otázky zodpovedané v roku 2008 sa týkajú výziev vyhlásených v uvedenom roku.

December 2008 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

9.10.2008 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

9.7.2008 MZ SR zverejňuje prvé odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.