Archív informácií 2008

0

20. 4. 2009 Výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc.

31.3.2009 Z tretieho zasadnutia MV pre OPZ

Bola to hlavná informačná aktivita roka Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Zdravotníctvo.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje na 20. novembra celodenné podujatie pod názvom Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

1 – 5 z 13 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-1594542 lim_nl_p-6116392 lim_nr_a-6162454 lim_rr_a-7649323