Legislatíva EÚ

0

Roky 2008, 2009 Kliknutím na nadpis získate ďalšie 2 súbory

Nariadenie 284/ 2009 upravuje …

ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady a všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Nariadenie Komisie č. 1828/2006 …

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Nariadenie Rady č. 1083/2006 …

z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

Nariadenie Európskeho Parlamentu …

z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

Nariadenie Európskeho Parlamentu …

1 – 5 z 6 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-2923322 lim_nl_p-3980262 lim_nr_a-5560804 lim_rr_a-5953897