Marginalizované rómske komunity

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

verzia 3.1, verzia 3.2, verzia 4.0, verzia 4.1

Zámerom tejto horizontálnej priority je posilneniespolupráce, efektívnejšej koordinácie činnost&iacutiacute; a finančných zdrojov smerujúcichk …