Úvodná stránka

0

02.04.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie lehoty na predloženie žiadosti v rámci Výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01 do 17. apríla 2015 spôsobom uvedeným vo Výzve zo dňa 13.3.2015.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v sekcii “Výzvy”, v podsekcii “Výzvy OPZ”.

2015-04-02  12:38:05