Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

0

03. 06. 2015 – Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu oochrane finančných záujmov aboji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“) …

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu ooperatívnej činnosti, ktorú prezentoval vutorok 29. apríla 2014 na výročnej …

1 – 5 z 21 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-1501679 lim_nl_p-4891668 lim_nr_a-2910274 lim_rr_a-9686113