Organizačná štruktúra v rámci MZ SR

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Sekcia európskych programov a projektov

→ Odbor programov EÚ

    ? Oddelenie programovania

    ? Oddelenie monitorovania

 →  Odbor posudzovania projektov

     ? Oddelenie posudzovania investičných  projektov

     ? Oddelenie posudzovania neinvestičných  projektov

→ Odbor implementácie projektov

     ? Oddelenie implementácie  investičných  projektov

     ? Oddelenie implementácie  neinvestičných  projektov

→  Odbor financovania projektov