Plánované akcie

0

Začiatok akcie: 27.10.2015       Koniec akcie: 27.10.2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program zdravotníctvo organizuje výročnú konferenciu s názvom Podpora zdravotníctva z fondov EÚ – skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky. Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu  minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, sa zameria na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných projektov  v programovom období 2007 – 2013 a prezentáciu podpory zdravotníctva z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Bližšie informácie o mieste konania:

Dátum konania: 24. november 2015

Miesto konania: Ministerstvo Zdravotníctva SR, Kongresová sála, Limbová  2, Bratislava