Programový manuál OPZ

0

PM OPZ verzia 5.0, 28. 05. 2009

PM OPZ verzia 5.0, 28. 05. …

PM OPZ verzia 4.0 , 14. 04. 2009

PM OPZ verzia 4.0 , 14. 04. …

Aktualizácia Programového manuálu OPZ v časti finančný plán na základe prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ procedúrou per rollam. …

PM OPZ verzia 3.0, 30.10. …

schválený Monitorovacím výborom 22. mája 2008.
PM OPZ verzia 2.0, 22. 05. 2008

PM OPZ verzia 2.0, 22. 05. …

je rozpracovať prioritné osi na úroveň opatrení z hľadiska obsahu ich aktivít ako hlavných nástrojov pre dosiahnutie globálneho cieľa.

PM OPZ verzia 1.0, 28. 01. …

11 – 15 z 15 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-4217185 lim_nr_p-7467582 lim_rr_p-9307193