Organizačná štruktúra v rámci MZ SR

0

Sekcia európskych programov a projektov

→ Odbor programov EÚ

    ? Oddelenie programovania

    ? Oddelenie monitorovania

 →  Odbor posudzovania projektov

     ? Oddelenie posudzovania investičných  projektov

     ? Oddelenie posudzovania neinvestičných  projektov

→ Odbor implementácie projektov

     ? Oddelenie implementácie  investičných  projektov

     ? Oddelenie implementácie  neinvestičných  projektov

→  Odbor financovania projektov