Rok 2009

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

MZ SR vydalo 26. novembra 2009 pri príležitosti druhého ročníka Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve už druhé číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) a leták zameraný na  tému: “Ako sa orientovať na webovej stránke www.opz.health-sf.sk?

Okrem toho uverejňujeme aj štyri prezentácie, ktoré odzneli počas tzv. dňa otvorených dverí .