Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

03. 06. 2015 – Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu oochrane finančných záujmov aboji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“) …

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu ooperatívnej činnosti, ktorú prezentoval vutorok 29. apríla 2014 na výročnej …

1 – 5 z 21 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-2018607 lim_nl_p-9103164 lim_nr_a-4534049 lim_rr_a-3842885