Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

0

Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka “OLAF”) 13. výročnú správu o operatívnej činnosti (ďalej len „správa”) …

16. 07. 2012 – OLAF zverejnil 3. júla 2012 Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011

6 – 10 z 21 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-1304987 lim_nr_a-4764994 lim_rr_a-8272711