Rok 2009

0

MZ SR vydalo 26. novembra 2009 pri príležitosti druhého ročníka Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve už druhé číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) a leták zameraný na  tému: “Ako sa orientovať na webovej stránke www.opz.health-sf.sk?

Okrem toho uverejňujeme aj štyri prezentácie, ktoré odzneli počas tzv. dňa otvorených dverí .