Zasadnutia Monitorovacieho výboru

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

Dňa 9. apríla 2015 bude X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ

Dňa 9. apríla 2015 sa uskutočnilo X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo IX. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ

1 – 5 z 33 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-2003345 lim_nl_p-9037032 lim_nr_a-5515502 lim_rr_a-3428655