Archív 2008

0

Takmer 90 záujemcov z celého Slovenska využilo Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve na získanie informácií .

Máte málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve?

Cieľom seminára bolo oboznámiť zástupcov všeobecných nemocníc s celým procesom predkladania žiadostí o NFP.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo informačné semináre v súvislosti s vyhlásením výzvy pre všeobecné nemocnice.

Cieľom seminára bolo oboznámiť zástupcov zariadenií ambulantnej zdravotnej starosltivosti s celým procesom predkladania žiadostí o NFP.

1 – 5 z 8 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-6988274 lim_nl_p-1771204 lim_nr_a-9288807 lim_rr_a-8218584