Zasadnutia Monitorovacieho výboru

0

Šieste zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo sa konalo 15. mája 2012 v Žiline. Monitorovacia návšteva zdravotníckych zariadení so skončenými projektmi a tlačová …

21. 05. 2012
Zasadnutie MV OPZ sa konalo 15. 05. 2012

15. 05. 2011 – 26. 05. 2011
Písomný postup prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ

12. 04. 2011 Rokovanie monitorovacieho výboru

11 – 15 z 31 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-6958732 lim_nr_a-1275253 lim_rr_a-9541545