Zasadnutia Monitorovacieho výboru

0

11. 04. 2011 Program Monitorovacieho výboru obohatila neoficiálna časť zostavená z prezentácií o podporených projektoch z ERDF v nitrianskom kraji.

Uskutoční sa na Ministerstve zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava, kongresová miestnosť

19. 01. 2011 – 02. 02. 2011 Písomný postup prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ

Z rokovania členov MV pre OPZ

sa konalo 13. apríla 2010 na pôde MZ SR v Bratislave.

16 – 20 z 31 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-8525251 lim_nr_a-7156831 lim_rr_a-9292718