Zloženie MV pre OPZ

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Názov organizácie Meno člena
Ministerstvo zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáš Drucker
Ministerstvo zdravotníctva SR Ing. Melinda Márton
Ministerstvo zdravotníctva SR Ing. et Ing. Lukáš Kmeťo
Ministerstvo zdravotníctva SR Ing. Marek Gocník
Ministerstvo zdravotníctva SR JUDr. Renata Munková
Ministerstvo zdravotníctva SR Ing. Juraj Paxián
Úrad vlády SR – CKO JUDr. Denisa Žiláková
Ministerstvo financií SR – CO Mgr. Marcela Zubriczká
Úrad vlády SR
odbor prierezových priorít
HP IS, HP TUR
Ing. Ladislav Šimko
Ministerstvo vnútra
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
koordinátor HP MRK
PhDr. Štefan Šarkőzy
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
koordinátor HP RP
Ing. Dagmar Litterová
Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Anna Reháková
Úrad verejného zdravotníctva SR MUDr. Iveta Trusková, PhD.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU
Národné centrum zdravotníckych informácií Mgr. Juraj Ochtinský
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ing. Zuzana Markovičová 
Slovenská lekárska komora prof. MUDr. Milan Dragula, PhD.
Asociácia nemocníc Slovenska MUDr. Marián Petko
Všeobecná zdravotná poisťovňa Vladimír Turček 
Asociácia fakultných nemocníc MUDr. Jezef Valocký
Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Jozef Turčány
Trnavský samosprávny kraj Mgr. Ivana Šurinová
Nitriansky samosprávny kraj Ing. Juraj Horváth, CSc.
Trenčiansky samosprávny kraj Mgr. Elena Štefíková, MPH
Banskobystrický samosprávny kraj MUDr. Ľudmila Lysinová
Žilinský samosprávny kraj Ing. Juraj Blanár
Košický samosprávny kraj MUDr. Štefan Lipčák
Prešovský samosprávny kraj MUDr. Július Zbyňovský
Zástupca CKO – Úrad vlády SR Ing. Ľudovít Moravčík
Zástupca OA – Ministerstvo financií SR Ing. Vladimír Urmanič
Zástupca EK Michaela Brizova
Zástupca EK Jana Kolaříková
Zástupca EIB neohlásený
Zástupca EIB neohlásený