Zoznam schválených žiadostí o NFP

0

Z 13 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj “žiadosť”) bolo schválených 6 žiadostí. Stručný opis projektov schválených žiadostí je zverejnený v „Správe o vyhodnotení výzvy OPZ 2014/2.1/01″ v sekcii “Výzvy” v kategórii “Vyhodnotenie výziev”

7. apríl 2015