Zoznam schválených žiadostí o NFP

0

Z 12 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj “žiadosť”) boli schválené 3 žiadosti. Stručný opis projektov schválených žiadostí je zverejnený v „Správe o vyhodnotení výzvy OPZ 2015/PO1/01″ v sekcii “Výzvy” v kategórii “Vyhodnotenie výziev”.

2015-10-29