Úvodná stránka

0

24.11.2015

Začiatok akcie: 24.11.2015       Koniec akcie: 24.11.2015

Názov konferencie: Podpora zdravotníctva z fondov EÚ – Skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky

Miesto konania: Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava

Záštita nad konferenciou: Minister zdravotníctva SR Viliam Čislák

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravilo konferenciu o podpore zdravotníctva z fondov EÚ, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 24. novembra 2015 v Bratislave.

Konferencia s názvom Podpora zdravotníctva z fondov EÚ – Skúsenosti Slovenskej republiky a Českej republiky, nad ktorou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, sa špecificky zamerala na zhodnotenie implementácie slovenského Operačného programu zdravotníctvo a českého Integrovaného operačního programu v programovom období 2007 – 2013 a prezentáciu úspešných projektov financovaných z Operačného programu zdravotníctvo a Integrovaného operačního programu. Súčasťou bola aj informácia o programovom období 2014 – 2020.

Podujatie bolo určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia ako aj pre odbornú i laickú verejnosť.

Hlavný program tvorili prezentácie zástupcov Slovenskej republiky a Českej republiky v spojitosti so zhodnotením implementácie oboch operačných programov. Z prezentácií zástupcov sa účastníci dozvedeli základné informácie o implementácii programov, ich dosiahnutých výsledkov a prínosov.

V rámci hlavného programu  o účinkoch úspešných projektov informovali zástupcovia realizátorov projektov za slovenský Operačný program Zdravotníctvo a český Integrovaný operační program.

V závere konferencie odzneli prezentácie zástupcov oboch krajín k  podpore zdravotníctva z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020.