Úvodná stránka

0

28.10.2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnil Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPZ 2015/2.1/01.

Správa sa nachádza v sekcii “Výzvy” v podsekcii “Vyhodnotenie výziev”.