Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

0

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu oochrane finančných záujmov aboji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“) …

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu ooperatívnej činnosti, ktorú prezentoval vutorok 29. apríla 2014 na výročnej …

Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka “OLAF”) 13. výročnú správu o operatívnej činnosti (ďalej len „správa”) …

16. 07. 2012 – OLAF zverejnil 3. júla 2012 Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011

1 – 5 z 18 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-8224233 lim_nl_p-3684052 lim_nr_a-7304302 lim_rr_a-2865276