Úvodná stránka

0

18.06.2010

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene dátumu uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/02.

Dátum uzávierky  prijímania žiadostí o NFP  sa posúva z pôvodného dátumu 25. júna 2010 na 7. júla 2010.

RO pristúpilo k tomuto kroku  vzhľadom na termín schválenia Lokálnych stratégií komplexného prístupu a dočasnú nefunkčnosť verejného portálu ITMS v čase od 18. do 20. júna  2010.

Zmena platí od  18. júna 2010.

Viac v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.