Počet schválených žiadostí o NFP

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje zoznam schválených …

1 – 5 z 8 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-1828679 lim_nl_p-8155461 lim_nr_a-4500354 lim_rr_a-9975425