Zoznam prijímateľov – podporených projektov

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje “Zoznam prijímateľov – podporených projektov”

 v rámci výzvy OPV 2008/2.2/03 s názvom “Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov”.

Bližšie informácie sú uvedené v priloženej prílohe.