Zoznam prijímateľov – podporených projektov

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje “Zoznam prijímateľov – podporených projektov”  v rámci výzvy OPV 2009/2.2/01 s názvom “Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov”.

Výzva bola vyhlásená 28. mája 2009 s termínom predloženia žiadostí o NFP do 29. júla 2009.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.