Zoznam prijímateľov – podporených projektov

0

Zoznam prijímateľov NFP – Výzva OPV 2009/2.2/02

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje “Zoznam prijímateľov – podporených projektov”  v rámci výzvy OPV 2009/2.2/02  s názvom ” Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve “.

Výzva bola vyhlásená 30. septembra 2009 s termínom predloženia žiadostí o NFP do 30. novembra 2009.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.