Zoznam prijímateľov – podporených projektov

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje “Zoznam prijímateľov – podporených projektov”  v rámci výzvy OPV 2010/2.2/01  s názvom ” Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve “.

Výzva bola vyhlásená 28. decembra  2010 s predĺženým termínom predloženia žiadostí o NFP do 15. apríla  2011.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe.

2011-11-09  09:36:23