Úvodná stránka

0

20.04.2009

Dňa 20. apríla 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a opatrenia 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu, predstavuje 2 916 340,33 EUR.  Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 250 000,- EUR  a maximálna výška 500 000,- EUR.

Výzva je časovo ohraničená výzva. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 22.júla 2009.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskutoční v utorok 5.  mája 2009 v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A  v čase od 10.00 do 12.00 hod. a druhý informačný seminár bude v Bratislave 6. mája 2009 v kongresovej sále na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2 od 10.00 do 12.00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre v Košiciach a Bratislave, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 30. apríla 2009 na mailovú adresu [email protected]

Všetky podrobné informácie o Výzve spolu prílohami sa nachádzajú v sekcii Výzvy, kategórii Aktuálne výzvy.