Aktuálne výzvy

0

viac informácií nájdete v Indikatívnom harmonograme výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2009, ktorý MZ SR zverejnilo 15.12 2008.

Podľa neho v roku 2009 budú vyhlásené 3 výzvy:

V apríli pre špecializované nemocnice,

v máji pre Polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti ,

v októbri pre Všeobecné nemocnice.

Pozri kategóriu Harmonogram výziev.