Vyhodnotenie výziev

0

27.1.2009

Správa o vyhodnotení výzvy 2008/1.1/01 obsahuje podrobné informácie o procese hodnotenia a výberu projektov. Zverejňuje sa do 60 dní od skončenia hodnotiaceho a výberového procesu v rámci každej výzvy.