Zoznam schválených žiadostí o NFP

0

Zo 16 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj “žiadosť”) bolo schválených 5 žiadostí. Stručný opis projektov schválených žiadostí je zverejnený v „Správe o vyhodnotení výzvy OPZ 2013/2.1/021″ v sekcii “Výzvy” v kategórii “Vyhodnotenie výziev”

2014-09-11